Škodcovia okrasných rastlín - hmyz začínajúci na R až Š - Záhradný DIZAJN | Okrasné záhrady a zeleň

Záhradník LUKAS
Prejsť na obsah

Škodcovia okrasných rastlín   R - Š
Hmyz

B - L   |   M - P  |   R - Š   |   T - V

Slovenský názov, alebo opis, latinský názov, stručný popis patogéna a jeho škodlivosti, legenda

hmyz

Aceria macrorhynchus

Roztoč
Aceria macrorhynchus
drobný škodca vyskytuje sa na javoroch, hmyz vytvára charakteristické drobné červené hálky na vrchnej strane listov, kde vyciciava štavy

- detail listu

×
Aceria macrotrichus

Roztoč
Aceria macrotrichus
drobný škodca vyskytuje sa na hrabe, cicia na spodnej strane listov a vytvára tak ich charakteristické zvlnenie a skrúcanie

- detail listu

×
Aceria pseudoplatani

Roztoč
Aceria pseudoplatani
drobný škodca vyskytuje sa na javoroch, hmyz saje na spodnej strane listov, kde vytváva charakteristické drobné hálky pripomínajúce biele povlaky, na vrchej strane listov zdureniny
- rubová strana listu

×
Eriophyes leiosoma

Roztoč
Eriophyes leiosoma
drobný škodca vyskytuje sa najmä na lipe, hmyz saje na spodnej strane listov, kde vytváva charakteristické drobné hálky pripomínajúce biele povlaky, na vrchej strane listov zelené až ružovo zelené zdureniny
- rubová strana listu

×
Stigmaeopsis celarius

Roztočec

Stigmaeopsis celarius

drobný škodca sa vyskytuje na bambusoch Phyllostachys, drobný hmyz saje na spodnej strane listov, kde vytvára jemné pavučinové vlákna
- rubová strana listu

×
Tetranychus telarius

Roztočec chmeľový
Tetranychus telarius
drobný škodca sa vyskytuje na mnohých rastlinách, na ružiach drobný hmyz saje na spodnej strane listov pri veľkom napadnutí je spodná strana listu krémovo žltá a list odpadáva
- rubová strana listu

××
Oligonychus ununguis

Roztočec
Oligonychus ununguis
drobný hmyz škodí vyciciavaním listov ihličnatých rastlín najmä druhy smrek, jedľa, tuja, pri veľkom napadnutí jednotlivé ihlice žltnú, hnednú a odpadávajú
- napadnuté ihličie

××
Stephanitis pyrioides

Sietňačka hrušková
Stephanitis pyrioides
drobný cicavý hmyz, škodí cicaním rastlinných štiav na spodnej strane listov najmä stálozelených rastlín
- rubová strana poškodených listov

××
Stephanitis ciliata

Sietňačka riasnatá
Stephanitis ciliata
drobný cicavý hmyz, škodí cicaním rastlinných štiav na spodnej strane listov
- detail listov

●●
××
Psylliodes sophiae

Skočka
Psylliodes sophiae

drobné chrobáky škodia požerom listom, kde vykusujú rôzne veľké diery, škodia na vŕbach, topoľoch
- detail poškodenia listu a dospelého jedinca škodcu

●●
×
Phyllotreta atra

Skočka čierna
Phyllotreta atra
drobné chrobáky škodia požerom listom na rôznych rastlinách z čeľade kapustovité, kde môžu spôsobiť aj holožery
- detail poškodenia listu a škodcov

●●
×
Arion lusitanicus

Slizovec iberský
Arion lusitanicus
vyskytuje sa za vlhkého počasia, spôsobuje požer listov i celých rastlín, kde zanecháva typický slizový povlak
- detail poškodenia listu a slizovec

●●
××
Phyllaphis fagi

Stromárka buková
Phyllaphis fagi

vyskytuje sa na Bukoch, drobná voška, ktorej larvy sú pokryté charakteristickým bielym povlakom, na mladých listoch i letorastoch vyciciava rastlinné šťavy
- detail rubovej strany listu


×
Hyphantria cunea

Spriadač americký
Hyphantria cunea
motýľ, ktorého húsenice vytvárajú pavučinové zámotky a požierajú listy mnohých listnatých rastlín
- detail zámotkov húseníc


××


Calliteara pudibunda

Štetinavec orechový
Calliteara pudibunda
motýľ, ktorého pestro sfarbené húsenice požierajú listy najmä orechu, liesky, brezy, hrabu
- detail húsenice


×
Leucaspis pini

Štítnička borovicová
Leucaspis pini
vyskytuje sa na ihličí borovice, drobný hmyz vyciciava rastlinné šťavy
- detail napadnutej rastliny


×
Unaspis euonymi

Štítnička bršlenová
Unaspis euonymi
vyskytuje sa prevažne na stálozelených rastlinách, drobný hmyz sa ukrýva pod bielošedým až hnedošedým štítkom-šupnou a vyciciava rastlinné šťavy
- detail napadnutej rastliny

●●
××
Quadraspidiotus perniciosus

Štítnička nebezpečná
Quadraspidiotus perniciosus
vyskytuje sa na rôznych rastlinách, drobný hmyz sa ukrýva pod šedým až hnedošedým ochranným štítom a vyciciava rastlinné šťavy
- detail napadnutej rastliny

●●
××
Pseudaulacaspis pentagona

Štítnička

Pseudaulacaspis pentagona
vyskytuje sa prevažne na druhu Katalpa, Moruša, na kmeni a konároch, sa drobný hmyz sa ukrýva pod bielošedým voskovým povlakom a vyciciava rastlinné šťavy
- detail napadnutúho kmeňa


×
Phyllobius spp.

Šupináčik - druhy
Phyllobius spp.

drobný hmyz sa vyskytuje na rôznych rastlinách, spôsobuje požer na listoch
- detail chrobáka


×
B - L   |   M - P  |   R - Š   |   T - V

patogén sa vyskytuje:
●●● často, ●● menej často, zriedka, × spôsobuje viac-menej estetické škody, ×× spôsobuje škody

________________________________________________________
©LUKAS 2011-20

Návrat na obsah