Návrh, realizácia a správa okrasnej zelene - Záhradný DIZAJN | Okrasné záhrady a zeleň

Záhradník LUKAS
Prejsť na obsah
 OKRASNÁ ZELEŇ - NÁVRH A VIZUALIZÁCIA

Projektovanie a osadzovacie plány okrasnej zelene verejných priestranstiev, rezidenčnej a vyhradenej zelene firemných a priemyselných areálov, líniovej a parkovej zelene, náhradné výsadby zelene. Kalkulácie, sprievodná správy, koncepcie údržby.
Vizualizácie a 3D zobrazenie verejnej a vyhradenej zelene firemných, výrobných areálov.
 OKRASNÁ ZELEŇ - REALIZÁCIA

Fotogaléria - realizácie výsadieb vyhradenej zelene, firemných objektov a priemyselných areálov - prinášame vám zeleň aj pre chvíle, keď ste v pracovnom procese...


Fotogaléria - výsadba vrejnej zelene
výsledky našej práce nájdete aj pri prechádzke parkom, alebo keď kráčate po ulici...


Fotogaléria - zakladanie trávnikov a trávnatých plôch
veľkoplošné zakladanie trávnikov výsevom, realizácia trávnatych plôch v extrémnych podmienkach - výsev svahov hydroosevom

 SPRÁVA A ÚDRŽBA OKRASNEJ ZELENE
Profesionálne ošetrovanie vyhradenej zelene firemných a priemyselných areálov, verejnej zelene a krajiny
zabezpečujeme:
- výchovný, udržovací a tvarovací rez okrasnej zelene
-
výškové ošetrovanie a presvetľovanie korún stromov
- asanácia stromov a frézovanie ich pňov

- chemick
á ošetrenie zelene proti chorobám a škodcom
- minerálne a organické hnojenie
-
udržiavanie pozemkov a voľných plôch

- odstraňovanie náletovej vegetácieProfesionálne celoročné údržby trávnatých a zelených plôch

- kosenie trávnikov, trávnatých plôch a ruderálnych porastov
- vertikutácia, aerifikácia, pieskovanie a dosev športových trávnatých plôch
- chemick
á ničenie burín, ochrana proti chorobám a škodcom
- minerálne a organické hnojenie
- odstraňovanie nežiadúcej vegetácie

Návrat na obsah