3D návrh, realizácia a údržba záhrady - Záhradný DIZAJN | Okrasné záhrady a zeleň

Záhradník LUKAS
Prejsť na obsah
 OKRASNÉ ZÁHRADY - ZÁHRADNÝ PROJEKT

Kompozičný návrh záhrady zdarma

Obsahuje dizajnovú štúdiu rozvrhnutia danej plochy v rámci záhradnej architektúry. Hľadá harmonickú kompozíciu medzi domom a spevnenými plochami, trávnikom a záhonmi s rastlinami, vodnými plochami, alebo prvkami drobnej záhradnej architektúry.

Rozpočet a plán okrasnej záhrady
Zahŕňa presné rozvrhnutie okrasných rastlín ich polohu v záhonoch výsadby, prípadne realizačný a osadzovací plán daného projektu záhrady. Je tu rekapitulácia použitých rastlín a materiálov v projekte. Konkrétny rastlinný materiál, výmery plôch, kompletná kalkuláciu nákladov na realizáciu záhrady a závlahy.
3D zobrazenie záhradného projektu

Záhradný architekt vám vypracuje projekt s priestorovou vizualizáciou či fotovizualizáciou. Tá vám pomôže reálnejšie si predstaviť budúci vzhľad, prípadne i ďalší vývoj vašej okrasnej záhrady.

Videoprezentácia s realistickým 3D návrhom vám umožní virtuálne prechádzky po vašej budúcej záhrade.
3D vizualizácie záhrady
 OKRASNÉ ZÁHRADY - REALIZÁCIA

Fotogaléria záhrady - záhradný dizajn
Komplexné riešenia okrasných záhrad na mieru. Funkčné a esteticky harmonické zelené oázy vášho domova.
Ukážky našich realizácií.

Výsadba záhrady
Pri zakladaní záhrady sa snažíme zvoliť optimálne postupy realizácie a minimalizovať tak nároky na budúcu údržbu.
Zabezpečíme kvalitné rastliny a sadovnícky materiál. Vykonáme kvalifikovanú výsadbu a ošetrenie rastlín s prihliadnutím na ich nároky a dané prírodné podmienky.


Fotogaléria - záhradné jazierko, potok, skalka  

Sú to klenoty každej záhrady.
Voda v záhrade má nezastupiteľné miesto, môže mať veľa podôb. Vo veľkej záhrade vyniknú veľké zrkadliace vodné plochy - jazerá, v menšej sa nájdu okrasné jazierka a rybníčky, pomaly tečúce potoky či zurčiace vodopády, alebo minimalistické vodné hry a prvky, vodné nádrže s fontánami, chrliče.


Fotogaléria - okrasné trávniky

Krásny a zdravý trávnik - pýcha každej záhrady.
V záhradách s väčšou rozlohou najčastejšie zakladáme trávniky výsevom vhodnej trávnej zmesi, overených značiek, alebo pripravujeme trávne receptúry na mieru.

Pre dosiahnutie okamžitého efektu ho zakladáme z predpestovaných trávnikových kobercov.

Na extrémnych plochách so svahmi, dosev, alebo pri špecifických požiadavkách používame inovatívny a cenovo veľmi zaujímavý spôsob založenie trávnika hydroosevom.

Trendom je stále viac zakladať i extenzívne trávniky - trávnaté lúky, plné kvitnúcich letničiek a vytrvalých bylín.


Trávniky Land art
- umenie, alebo experiment v trávniku...
V záhradách s väčšími trávnikmi a na extenzívny trávnikoch môžu vznikať zaujímavé vzory a obrazce.

Land Art - Divoká lúka

 ÚDRŽBA OKRASNEJ ZÁHRADY

Ošetrovanie rastlín
V praxi sa často stretávame s požiadavkou vytvoriť spoločenstvo rastlín, ktoré vyžadujú minimálnu údržbu pri maximálnom efekte.
Žiaľ je potrebné
povedať, že neexistuje záhrada, alebo výsadba, ktorá by starostlivosť a  údržbu nepotrebovala.
Záhrada je živá a neustále sa vyvíja. Je to akýsi organizmus, ktorý vyžaduje pravidelný prísun, vody, živín a "výchovu". Preto záhrada vyžaduje pravidelný kolobeh rôznych prác od jari až do zimy. Niektoré práce zvládnete sami a niektoré je vhodné zveriť odborníkom. Potom máte istotu že vaša záhrada sa bude vyvíjať tým správnym smerom, smerom k vašej spokojnosti a radosti z nej.

Záhradný servis
Poskytujeme celoročné i jednorazové údržby zelene okrasných záhrad. Údržbu rastlín a záhonov - výchovný rez, tvarovanie živých plotov, ošetrovanie stromov, prihnojovanie výsadieb rastlín, diagnostiku a chemickú ochranu rastlín proti chorobám a škodcom, odburiňovanie záhonov a spevnených plôch, dosadba rastlín, dopĺňanie mulčovacej kôry, čistenie a údržba jazierok.

Údržba trávnika
Krásny zelený trávnik sa nepodarí dosiahnuť bez pravidelného ošetrovania a údržby.
Tá spočíva najmä v pravidelnej a primeranej zálievke, správnej vyrovnanej výžive, pravidelnom a správnom kosení, odstraňovaní nežiadúcich burín.
Nevyhnutnou súčasťou údržby je trávnika je vertikutácia - prerezanie, prípadne aerifikácia - hĺbkové prevzdušnenie, chemické ošetrovanie proti chorobám a škodcom, valcovanie, zarezávanie okrajov.
Ozdravenie, alebo regeneráciu dosiahneme pieskovaním s prípadným dosevom trávnika.


Návrat na obsah