Škodcovia trávnika - hmyz a stavovce - Záhradný DIZAJN | Okrasné záhrady a zeleň

Záhradník LUKAS
Prejsť na obsah

Škodcovia trávnika

Hmyz a stavovce

Slovenský názov, alebo opis, latinský názov, stručný popis patogéna a jeho škodlivosti, legenda

chrústik v trávniku

Chrústik letný
Amphimallon solstitialis

škodca, ktorého larvy požierajú korene tráv, v trávniku vyhlbujú chodby,
dospelé chrobáky obhrýzajú nadzemné časti rôznych rastlín
- detail
mladého chrobáka

●●
×
chrústovec

Chrústovec
Anisoplia austriaca

škodca, ktorého larvy požierajú korene tráv, v trávniku vyhlbujú pomerne veľké chodby,
dospelé chrobáky ohrýzajú nadzemné časti rôznych rastlín
- detail larvy a dospelého chrobáka

●●
××
dážďovky

Dážďovky
Lumbricus terrestris, Aporrectodea longa

výlučky dážďoviek spôsobujú v trávniku rôzne veľké hrbolčeky, ktoré neskôr môžu spôsobovať výrazné nerovnosti trávnika
- detail výlučku


×
Microtus arvalis

Hraboš poľný
Microtus arvalis

hlodavec vytvára podzemné nory a spôsobuje tak nerovnosti v trávniku
- detail poškodenia trávniku

●●
×
Agriotes spp.

Kováčiky
Agriotes spp.

larvy kováčikov - drôtovce poškodzujú a požierajú korienky, spôsobujú len lokálne škody
- detail larvy

●●
×
Talpa europaea

Krt podzemný
Talpa europaea
spôsobuje typické nerovnosti
na povrchu, estetickú a funkčnú devastáciu trávnika
- dospelý jedinec

●●●
××
Formica spp.

Mravce
Formica spp.
mravci budujú podzemné i nadzemné mraveniská, spôsobujú tak veľké nerovnosti v trávniku
- detail mraveniska

●●
×
Apodevus sylvaticus

Myš poľná
Apodevus sylvaticus

zime pod snehovou prikrývkou vytvára spleť cestičiek a podzemné nory a spôsobuje tak nerovnosti i čiastočné odumretie trávniku
- detail chodieb v trávniku na jar

●●●
××
Svrček poľný

Svrček poľný
Gryllus campestris
hmyz, vytvárajúci podzemné nory, diery o priemere cca 2cm, spôsobuje tak lokálnu devastáciu trávnika
- detail jedinca

●●
×


Tipula bahenná

Tipuľa druhy
Tipula spp.

hmyz, ktorého larvy požierajú korene trávnika
, pri premnožení spôdobuje výraznejšie škody
- detail lariev

●●●
××


Andrena fulva

Včely samotárky, zemné včely

Andrena fulva
inak užitočný hmyz, ktorý si v profile trávnika vytvára hniezda - dutiny a na povrchu tak vzikajú pomerne veľké nerovnosti

- detail

×
Hmyz a stavovce

patogén sa vyskytuje:
●●● často, ●● menej často, zriedka, × spôsobuje viac-menej estetické škody, ×× spôsobuje škody

________________________________________________________
©LUKAS 2011-20

Návrat na obsah