Choroby okrasných rastlín - hubové začínajúce na CH až M - Záhradný DIZAJN | Okrasné záhrady a zeleň

Záhradník LUKAS
Prejsť na obsah

Hubové choroby okrasných rastlín   CH - M

Slovenský názov, alebo opis, latinský názov, stručný popis patogéna a jeho škodlivosti, legenda

hubové choroby

Venturia pyracanthae

Chrastavitosť Hlohyne
Venturia pyracanthae
huba - chrastavitosť sa vyskytuje na mnohých rastlinách z čeľade Ružovité, táto huba sa vyskytuje len na Pyracantha - Hlohyňa
- detail napadnutých plodov

●●
×
Taphrina deformans

Kučeravosť broskyne
Taphrina deformans

huba spôsobuje typické kučeravenie a neskôr usychanie listov okrasných broskýň
- detail napadnutých častí rastliny

●●
×
Schizophyllum commune
Klanolupeňovka obyčajná
Schizophyllum commune

huba napádajúca mnohé listnaté stromy, ale vyskytuje sa na odumierajúcej kôre, vytvára drobné sivé plodnice
- detail plodníc

×
Leucostoma kunzei

Leucostoma kunzei

huba sa vyskytuje prevažne na Smreku obyčajnom a pichľavom, napáda konáre v korune stomu a spôsobuje usychanie ihličia a postupné odumieranie stromu
- detail napadnutých komárov


××
Monilia laxa

Monilióza višne
Monilia laxa

huba spôsobuje vädnutie a usychanie listov i odumieranie celých mladých letorastov okrasných višní
- detail napadnutých výhonkov

●●
××
Golovinomyces cichoracearum

Múčnatka Astry
Golovinomyces cichoracearum

huba napáda druhy najmä Aster dumosus, na listoch vytvára špecifický biely povlak, tie neskôr žltnú a usychajú  
- detail napadnutých listov

●●
×
Microsphaera berberidis

Múčnatka Berberisu
Microsphaera berberidis

huba napáda druhy najmä druhy Berberis, Mahonia, Mahoberberis,  na listoch, plodoch i stonkách vytvára špecifické biele povlaky
- detail napadnutých listov

●●
×
Erysiphe euonymi

Múčnatka Bršlenová

Erysiphe euonymi

huba napáda rôzne druhy Bršleov, najmä na listoch a stonkách vytvára špecifické biele povlaky
- detail napadnutých listov

×
Erysiphe, Oidium spp.

Múčnatka Katalpy
Microsphaera elevata

huba napáda všetky Katalpy, kde na listoch i mladých výhonoch vytvára špecifické biele povlaky
- detail napadnutých listov

●●
×
Erysiphe, Oidium spp.

Múčnatky
Erysiphe, Oidium spp.

huby napádajú veľké množstvo rastlín, ale na každej rastline škodí špecifický druh, spôsobujú tu typický biely mycéliový povlak na listoch
- detail napadnutých listov Azalea

●●
×
Podosphaera pannosa var. Rosae

Múčnatka ružová
Podosphaera pannosa var. Rosae
huba napádaja množstvo rastlín, najmä ruže, vytvára na listoch a zelených častiach rastliny typický biely mycéliový povlak
- detail napadnutých listov

●●
×
Uncinula  tulasnei

Múčnatka Tulasneova

Uncinula tulasnei
huba napáda prevažne javor mliečny, na listoch sú typické kruhovité biele mycéliové povlaky, ktoré sa neskôr spájajú až môžu pokryť celý list
- detail napadnutých listov


×

patogén sa vyskytuje:
●●● často, ●● menej často, zriedka, × spôsobuje viac-menej estetické škody, ×× spôsobuje škody

________________________________________________________
©LUKAS 2011-20

Návrat na obsah