ŠTRUKTÚRA A VLASTNOSTI PÔDY

Záhradník LUKAS
Prejsť na obsah

ŠTRUKTÚRA A VLASTNOSTI PÔDY

Záhradný DIZAJN | Okrasné záhrady a zeleň
Uverejnený podľa Lukas v Zakladanie záhrady · 19 Marec 2010
Tags: pôdaornica
Všetky rastliny potrebujú pre svoj rast okrem iného aj pravidelný a dostatočný prísun vody a živín. Tie sú prevažne dodávané koreňovou sústavou, ktorá je ukotvená v nejakom substráte. Pre prevažnú väčinu pestovaných rastlín ho tvorí pôdny profil - pôda. Tú tvorí:


pôdny profil s výrazným odlíšením ornice / správna drobnohrudkovitá štruktúra pôdy

Štruktúra pôdy
je určovaná kvalitou a veľkosťou pôdnych agregátov - zŕn a hrudiek rôzneho priemeru, ktoré ovplyvňujú najmä pohyb vody v pôde.
Základné pôdne druhy
je to pôda piesočnatá, hlinitopiesočnatá, piesočnatohlinitá, hlinitá, ílovitohlinitá, ílovitá, íl
pôdy ľahké, sypké - piesočnaté 10% ílovitých pôdnych častíc
pôdy stredne ťažké - hlinité 35-45% ílovitých pôdnych častíc
pôdy ťažké - ílovité 60-75% ílovitých pôdnych častíc

Pôdy vhodné pre záhradnícke činnosti majú veľkosť pôdnych agregátov 0,25 - 10 mm a sú to najmä pôdy piesočnatohlinitá, hlinitá.

Vplyv stavebnej činnosti na kvalitu pôdy
Napriek skrývkam a skladovaniu ornice mimo stavebnej plochy sa na staveniskách stretávame s ničením vegetačnej vrstvy i celého pôdneho profilu. Táto likvidácia vzniká intenzívnou činnosťou stavebných mechanizmov pri vysokej vlhkosti terénu. Vzniká tak nadmerné zhutnenie i podorničia. Pri následnej navážke ornice často vzniká podobný problém a tak namiesto kvalitnej pôdy máme k dispozícii len pôdu s zdevastovanou štruktúrou bez kyslíka a prirodzeného pôdneho edafónu.

Defekty pôdy spôsobené stavebnou činnosťou:

                pôdna štruktúra sa ničí najmä pohybom stavebných mechanizmov a príklad navážky "ornice"

hlinitá pôda znečistená stavebnou suťou / zglejená pôda vytvára hlboké praskliny
      
pod navážkou ornice je zhutnené podorničie dažďová voda nemôže prirodzene vsakovať / spracovávanie zhutnenej vrstvy frézovaním

Na zhutnenej pôde je nedostatok prirodzených pórov, vytvárajú sa neprirodzene veľké agregáty a nadbytočná voda nemá kam vsiaknuť ani sa prirodzene odparovať. Nastáva premokrenie pôdy s obmedzeným prístupu vzduchu a tak nastávajú v pôde nezvratné hnilobné procesy. Korene rastlín zle rastú, nemajú dostatok kyslíka a rastliny postupne odumierajú.

©LUKAS 2010Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne recenzie.
0
0
0
0
0
Zadajte svoje hodnotenie:
rýchly kontakt: 0903 78 1919
Rýchly kontakt:
Návrat na obsah