Škodcovia okrasných rastlín - hmyz začínajúci na M až P - Záhradník LUKAS | ZÁHRADNÝ DIZAJN - Okrasné záhrady a zeleň

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

FYTO-PÉDIA > Choroby a škodcovia > Škodcovia rastlín

Škodcovia okrasných rastlín  M - P

Slovenský názov, alebo opis, latinský názov, stručný popis patogéna a jeho škodlivosti, legenda

Cinara pini

Medovnica borovicová
Cinara pini

pomerne veľká tmavo sivá až čierna voška, škodí na boroviciach, kde vytvára veľké kolónie a vyciciava rastlinné šťavy
- detail kolónie vošiek


×

Cinara curvipes

Medovnica
Cinara curvipes

pomerne veľká voška, škodí na Jedli - Abies concolor, kde vytvára veľké kolónie a vyciciava rastlinné šťavy
- detail kolónie vošiek na kmeni stromu


×

Psylla buxi

Méra buxusová
Psylla buxi

drobný lietajúci hmyz škodí na Krušpáne - Buxus, cicaním listov spôsobuje ich charakteristické miskovité skrúcanie
- detail poškodenia listov

●●
××

Calophya rhois

Méra škumpová

Calophya rhois


drobné cikády škodia na škumpe - Cotinus, cicaním na spodnej strane listov spôsobujú ich skrúcanie
- detail poškodenia listov/ hmyzu

●●
××

Argyresthia thuiella

Mínerka tujová
Argyresthia thuiella

húsenice drobného motýľa škodia najmä na tuji, larvy vyžierajú vnútro mladých výhonkov, tie šupinové listy sú vo vnútri duté
- detail listov

●●
×

Euproctis chrysorrhea

Mníška zlatorítka
Euproctis chrysorrhoea

húsenice motýľa škodía na rôznych listnatých stromoch, kde v charakteristických zámotkoch aj prezimujú, opakovaným požierom listov spôsobujú veľké škody
- detail zámotkov húseníc

●●
××

Trialeurodes vapporariorum

Molica skleníková
Trialeurodes vapporariorum


drobný lietajúci hmyz, spôsobuje škody cicaním rastlinných štiav na spodnej strane listov najmä črepníkových rastlín
- detail lariev a dospelých jedincov


××

Diloba coeruleocephalla

Mramorovka modrohlavá
Diloba coeruleocephalla

húsenice motýľa škodía prevažne na vŕbach, topoľoch, leskach, duboch, hlohoch, požierom listov
- detail požeru listov a húseníc


××

Coenorrhinus aequatus

Nosánik jablčný
Coenorrhinus aequatus


drobné chrobáky okusujú okraje listov rôznych rastlín najmä z čeľade ružovité

- dospelý jedinec


×

Otiorhynchus sulcatus

Nosánik ryhovaný
Otiorhynchus sulcatus


chrobáky polkruhovite vykúsavajú okraje listov stálozelených rastlín, aktívne sú najmä v noci, larvy žijú v pôde a poškodzujú korene rastlín
- detail požeru listov


×

Otiorhynchus ligustici

Nosánik ligurčekový
Otiorhynchus ligustici

drobný chrobák polkruhovite vykúsava okraje listov rôznych rastlín, larvy žijú v pôde a poškodzujú korene rastlín
- detail chrobáka


×

Leptoglossus occidentalis

Obrubnica západná
Leptoglossus occidentalis


veľká bzdocha vyciciava rastlinné šťavy z ihličnatých stromov

- detail


×

Erannis defoliara , Geometridae spp.

Piadivka zimná, Piadivkovité druhy
Erannis defoliara , Geometridae spp.

húsenice motýľov Piadiviek požierajú listy na mnohých rastlinách, húsenice sú charakteristické svojim dobrým maskovacím sfarbením
- detail húsenice


×

Yponomeuta cagnagella

Piadivka bršlenová

Yponomeuta cagnagella


žlté s čiernymi bodkami sú húsenice motýľov Piadivky vytvárajú mohutné zámotky kde požierajú listy bršlenu
- detail zámotku


××
Operophthera fagata

Piadivka buková
Operophthera fagata

bledo zelené húsenice motýľov Piadivky požierajú listy stromov dub, buk, hrab, breza
- detail húsenice


×

Caliroa cerasi

Piliarka čerešňová

Caliroa cerasi

drobná čiena mucha kladie vajíčka na listy najmä druhy sliviek čerešní, kde lesklá čierna larva požiera vchnú stranu pletiva listov
- detail larvy


×
×

Blennocampa pusilla

Piliarka drobná
Blennocampa pusilla

drobný lietavý hmyz /čiena mucha/ kladie vajíčka na okraje listov ruží, kde skoro priesvitná larva požiera pletivo a listy sa trubičkovite skrúcajú
- detail napadnutých listov


×

Caliroa annulipes

Piliarka lipová
Caliroa annulipes

drobný lietavý hmyz kladie vajíčka na listy lipy, dubu, javora, špecificky požiera pletivo listov, ktoré je sieťované a proti svetlu priesvitné
- detail požeru listov


×

Phyllonorycter robiniella

Ploskáčik agátový
Phyllonorycter robiniella

drobný motýľ, ktorého larvy sa vyvíjajú v pletivách listov, vytváraju tak charakteristické oválne míny
- detail míny na liste

●●
×

Cameraria ohridella

Ploskáčik pagaštanový
Cameraria ohridella

drobný motýľ, poškodzuje listy Pagaštanu konského, larvy špecificky vyžierajú vnútorné pletivá listov, ktoré sú pri silnom napadnutí celé hnedé a opadávajú
- detail napadnutých listov

●●
××

Phyllonorycter platani

Ploskáčik platanový
Phyllonorycter platani

drobný motýľ, poškodzuje listy Platanu, larvy špecificky vyžierajú vnútorné pletivá listov
- detail napadnutého listu

●●
×

Acantholyda hieroglyphica

Ploskanka sadencová
Acantholyda hieroglyphica

lietajúci hmyz, škodí na boroviciach, škody spôsobujú húsenice požierom ihličia, kde zanechávajú typické hrudky trusu
- detail požeru

●●
×

Xyleborus dispar

Podkôrnik ovocný
Xyleborus dispar

drobný čierny chrobák, škodí na rôznych listnatých stromoch, vyhlbuje do dreva chodby, kde sa vyvíjajú jeho larvy, pri silnom napadnutí stromy odumierajú
- detail výletových otvorov na kmeni


×

Parectopa robiniella

Psotka agátová

Parectopa robiniella

drobný motýľ, ktorého larvy sa vyvíjajú v pletivách listov, v strede listov agátu vytvára charakteristické rozvetvené míny
- detail míny na liste


×

Coleotechnites piceaella

Psota smreková
Coleotechnites piceaella

drobné motýle sivé, ich húsenica škodí na ihliciach smreku, ktoré vo vnútri vyžiera, okolo ihlíc vytvára aj jemné zámotky
- detail požeru

●●
×

Parthenolecanium corni

Puklica slivková
Parthenolecanium corn
i

vyskytujú sa na rôznych rastlinách, samičky hmyzu sú ukryté pod typickým hnedým polkruhovitým štítom, kde vyciciavajú rastlinné šťavy na listoch i konárikoch
- detail jedincov

●●
×

patogén sa vyskytuje:
●●● často, ●● menej často, zriedka, × spôsobuje viac-menej estetické škody, ×× spôsobuje škody

_______________________________________________________
©LUKAS 2011- 12

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky