BLOG/články - okrasná záhrada a zeleň - Záhradný DIZAJN | Okrasné záhrady a zeleň

Záhradník LUKAS
Prejsť na obsah

Význam ZELENE

Záhradný DIZAJN | Okrasné záhrady a zeleň
Uverejnený podľa Lukas v Zakladanie záhrady · 11 Január 2000
Tags: stromy
Zelená farba má ukľudňujúce účinky na psychiku človeka.

najdôležitejšie funkcie zelene: ekologická, pôdoochranná - melioračná, vodoochranná - vodohospodárska, bioklimatická, hygienická , rekreačná, esteticko - krajinárska, ochranárska Prečisťuje vodu - cez korene načerpáva vodu a prefiltrovanú ju listami vyparuje

Pozitívne vplyvy zelene na kvalitu životného prostredia.
Tu je niekoľko orientačných údajov:Teplota vzduchu zeleň znižuje teplotné výkyvy medzi dňom a nocou vyžarovanie v noci: listy sa prehrejú na max.30° C, plechová strecha na 60°C účinky tieňa: strom s hustou korunou prepustí 2-5% slnečného žiarenia strom s riedkou korunou prepustí 20-40% slnečného žiarenia

Kvalita vzduchu zeleň absorbuje škodlivé plyny: SO2, NO2, CO 1ha parkovej výsadby vyprodukuje ročne 21 ton kyslíku jeden dospelý strom pohltí počas vegetácie Olovo, ktoré vzniklo spálením 130 hl benzínu.
V lese je maximálne množstvo vzdušného kyslíku okolo 15.00 hod živý plot 1m vysoký redukuje obsah Pb na polovicu.

Vlhkosť vzduchu zvyšovanie vzdušnej vlhkosti vzduch v meste je o 20-25% suchší ako na voľných plochách.
výpar vody: vodná hladina 100%, pôda bez vegetácie 50%, pôda s vegetáciou 87% udržovaný trávnik vyparí za deň 2,15 mm vody/m2

Prašnosť zachytávanie prachových častíc:
1 ha smrekového porastu pohltí počas vegetácie 32 ton prachu
1 ha borovicového porastu pohltí počas vegetácie 36,6 ton prachu
1 ha bukového porastu pohltí počas vegetácie 68 ton prachua predsa sme svedkami aj takýchto činov...


©LUKAS 2000-14Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne recenzie.
0
0
0
0
0
Zadajte svoje hodnotenie:
Návrat na obsah